Svatovítské varhanní večery

pod záštitou Dominika kardinála Duky OP arcibiskupa pražského

VSTUP
5. 7. – 26. 7. 2016 ENTER
Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze
Správa pražského hradu