VII.ročník
Svatovítské varhanní večery

pod záštitou Dominika kardinála Duky OP

VSTUP
4. 7. – 25. 7. 2017 ENTER
Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze
Správa pražského hradu