Bohumír RABAS / úterý 11.7.2017 v 19:00 hod.

 

César FRANCK :
(1822 - 1890)

Choral III. a moll

Robert FÜHRER :
(1844 – 1937)

Tři Pastorální preludia

Josef KREJČÍ :
(1821 – 1881)

Adagio op. 8

Josef KLIČKA :
(1855 – 1937)

Legenda h moll op. 98

Josef Gabriel RHEINBERGER :
(1839 – 1901)

Sonáta d moll č. 11, op.148

- Agitato

- Cantilene

- Intermezzo

- Fuge

Alexandre GUILMANT :

(1837 - 1911)

Sonáta, op. 42

- Final

Bohumír RABAS studoval varhanní hru na pražské kozervatoři u Dr. Josefa Kubáně a na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Dr. Jiřího Reinbergera.

Jako student konzervatoře byl nejmladším účastníkem první varhanní soutěže Mezinárodního festivalu Pražské jaro v roce 1958. Zúčastnil se řady varhanních soutěží. Stal se laureátem mezinárodní varhanní soutěže v Ženevě v roce 1962.

Z jeho úspěchů připomeňme  účast ve finale na soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku 1964.

Pedagogicky působil na Základní umělecké škole v Praze - Břevnově jako učitel varhanní hry a improvizace na druhém stupni. Dlouhá léta je znám jako varhaník obřadní síně Staroměstské radnice v Praze. V posledních

letech zastává funkci varhaníka v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí a v Betlémské kapli při promocích absolventů Českého vysokého učení technického.

Rabasův repertoár zahrnuje všechna stylová období. Z programů lze vydedukovat zálibu v romantických a impresionistických skladbách. Ze soudobých českých skladatelů uváděl díla P.Ebena, Kl. Slavického, M. Kabeláče a dalších.

Nahrál celé varhanní dílo Karla Odstrčila, jeho Otisky v kameni, Plamen, Toccatu per un´orecchio. Ve skladbě Vox Humana, což je dialog mezi varhanami a mužským hlasem spolupracoval s mistrem  Radovanem Lukavským.

Pro Supraphon a Panton realizoval řadu nahrávek na historické varhany v Čechách.

Pro český rozhlas stojí za zmínku nahrávka rozsáhlé Pašijové symfonie belgického skladatele Paula de Maleingreaua na varhanách v Olomouci  u sv. Mořice.

Pro českou televizi nahrál Koncert g moll G.F.Händla.

Spolupracuje s orchestry, sólisty a sbory, absolvoval množství koncertů doma i v zahraničí.