IX.ročník
Svatovítské varhanní večery

pod záštitou Dominika kardinála Duky OP

VSTUP
9. 7. 2019 -30. 7. 2019 ENTER
Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze
Kancelář prezidenta republiky
Správa pražského hradu