VIII.ročník
Svatovítské varhanní večery

pod záštitou Dominika kardinála Duky OP

VSTUP
3. 7. 2018 – 31. 7. 2018 ENTER
Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze
Správa pražského hradu