Miroslava SVOBODOVÁ / úterý 16.7.2019 v 19:00 hod.

 

Petr EBEN

(1929-2007)

Due preludi festivi

Bedřich Antonín WIEDERMANN

(1883 – 1951)

Elegie

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY

(1809 – 1847)

Sonáta d-moll č.6 na chorál Vater unser

Choral  (Andante sostenuto. Allegro molto)

Fuga    (Sostenute e legato)

Finale   (Andante)

César FRANCK

(1822 – 1890)

Fantasie C dur (verze III.)

Louis VIERNE

(1870 – 1937)

Cathedrales, op. 51

24 pieces de fantaisie

Léon BOELLMANN

(1862 – 1897)

Suite Gothique, op.25

1. Introduction-Choral

2. Menuet gothique

3. Priere a Notre-Dame

4. Toccata

Miroslava Svobodová

po klavírních začátcích v rodném Znojmě studovala  na brněnské konzervatoři hru na varhany a skladbu, z obou oborů získala absolutorium. Od r. 1979 byla studentkou Akademie múzických umění v Praze, obor hra na varhany, ve třídě profesorů M. Šlechty a V. Rabase. V r. 1989 ukončila postgraduální studium na AMU  v oboru hra na cembalo, ve třídě Prof. Giedré Lukšaité- Mrázkové.

Zúčastnila se několika mezinár. soutěží a po r. 1989 i řady interpretačních kurzů u významných světových varhaníků. Byla přizvána k varhanní spolupráci při natáčení cyklu 4 oper Hry o Marii za účasti Pražského symfonického orchestru, Pražského rozhlasového sboru a předních sólistů pod taktovkou Jiřího Bělohlávka;  tato nahrávka získala v r.1985 ocenění Prix Caecillia de L’Union de la presse musicale Belge. Její koncertní činnost zahrnuje zahraniční vystoupení, i festivaly - mmj. Göttinger Orgeltage, Pražské jaro ad. Taktéž natáčela pro Český rozhlas barokní skladby na historické nástroje.

Vyučuje na Konzervatoři v Českých Budějovicích od jejího založení v r. 1989 a vychovala řadu úspěšných žáků, kteří pokračovali ve studiu na AMU i v zahraničí. Její repertoár obsahuje všechna stylová období, rovněž premiérovala skladby soudobých autorů. Spolupracuje jak s jihočeskou filharmonií, tak  i s řadouu významných sólistů.