Petr KOLAŘ / úterý 17.7. 2018 v 19:00 hod.

 

František MUSIL :

(1852 – 1909)


 

Sonata solemnis

Allegro – Andante - Fuga

Caesar FRANCK :

(1822 – 1890)


Cantabile

Padre Davido da BERGHAMO :
1791-1863)
Elevazione
Johann Sebastian BACH :

(1685-1750)


Siciliane v úpravě Ch. M. Widora

Ferenc LISZT :
1811-1886)
Preludium a fuga B-A-C-H
Bohuslav MARTINŮ :
(1890 – 1959)
Vigilia
Petr KOLAŘ :
(1968)

Improvizace


Leoš JANÁČEK :

(1854-1928)

Varhanní sólo z Glagolské mše


V letech 1982 až 1988 studoval Petr KOLAŘ varhanní hru na Konzervatoři v Brně u prof. V. Bělského, později u prof. Z. Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. A. Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. M. Haselblöcka v Lübecku, S. Hellera a M. Radulescu ve Vídni. Upozornil na sebe také úspěchy na několika varhanních soutěžích (1986 Opava II. cena, 1988 Brno II. cena, 1989 Pražské jaro III. cena, 1991 Deventer I. cena)

Po ukončení studií v r. 1993 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně. Od roku 2000 je pedagogem hry na varhany a improvizace na Konzervatoři v Brně. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma a v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína).

Po celou svoji hudební kariéru se věnuje práci s pěveckými sbory. V létech 1995 – 2002 byl sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. V roce 2001 se stává sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. V roce 2014 zakládá Pěvecké sdružení Magnificat.

Realizoval několik CD nosičů. Nejnovějším CD nosičem je nahrávka původní verze České mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby a Missa pastoralis in D Jana Antonína Koželuha. Rozvíjí spolupráci v oblasti duchovní hudby s představiteli hudby významných středoevropských chrámů (Dóm Salzburg, Nikolaikirche Leipzig, Dóm Bratislava, Katedrála Olomouc).

V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Od roku 1998 zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009, dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na místním letišti.