Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ / úterý 3.7. v 19:00 hod.

Federico MOMPOU :
(1893 – 1987)

Pastoral

Bedřich Antonín WIEDERMANN :

(1883 – 1951)

 

Toccata a fuga f moll

Eduardo TORRES :
(1872 – 1934)

Saetas

1.  Allegro moderato

2.  Adagio

3.  Andante

4.  Poco adagio

Petr EBEN :

(1929 – 2007)

Labyrint světa a ráj srdce

(výběr z cyklu )

2.  Pohled na svět

5.  Sladké okovy lásky

Josep Maria Mestres QUADRENY :

(*1929)

 

Zdeněk POLOLÁNÍK :

(*1935)

 

Aire enfadós

 


Pastorale

Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ, rodačka z Litomyšle, je česká varhanice a cembalistka žijící a působící v zahraničí (Španělsko, Francie). Obor varhany začala studovat na Konzervatoři v Pardubicích u J. Rafaji, pokračovala na Akademii múzických umění v Praze ve třídách Prof. J. Hory a Prof. J. Tůmy. Během studií podnikla stáž na vysoké škole Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u Prof. J. Ernsta a zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Trvalý zájem o francouzskou hudbu ji přivedl do Paříže a Toulouse, kde studovala vysoké školy (CNSMD Paříž a CESMD Toulouse) ve třídách světově proslulých varhaníků: O. Latry – titulární varhaník Notre-Dame de Paris, M. Bouvard – titulární varhaník St. Sernin v Toulouse, J. W. Jansen, L. Avot, Y. Bouvard). Ve Francii se také začala zajímat o obor cembalo, kterému se posléze začala věnovat hlouběji. Aby si rozšířila své hudební znalosti, nastoupila na magisterská studia do třídy Prof. G. Lukšaitė-Mrázkové na AMU v Praze.

Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ se již dlouhá léta věnuje koncertní činnosti. Pravidelně je zvána na prestižní festivaly v České republice i v zahraničí (např. Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl, Festival Komorní Hudby Český Krumlov, Arte Sacro v Madridu, VIII Festival de Músicas Contemplativas v Santiagu de Compostela či Festival Internacional de Órgano de Morelia v Mexiku.) Vystoupila na nejrůznějších místech Evropy a Latinské Ameriky (Notre-Dame de Paris, Chapelle royale à Versailles, Saint-Sernin de Toulouse aj.). V březnu 2017 podnikla koncertní turné po Japonsku, kde prezentovala mj. českou hudbu.

Ve spolupráci s francouzským varhaníkem Philippem Lécossais vytvořila cyklus tří hudebních pořadů pro varhany a průvodní slovo, s nimiž koncertovala po celé Francii: «Promenade dans la Musique Populaire de la Renaissance», «Promenade de la Monarchie au Directoire» a «Le Labyrinthe du Monde et le Paradis du Cœur».

V zahraničí se již dlouhodobě snaží o propagaci české hudby. Ve Francii a Španělsku premiérovala dílo P. Ebena Labyrint Světa a Ráj Srdce se čtenými texty ze stejnojmenné knihy J. A. Komenského. Mnoho svých koncertů věnuje výhradně české hudbě, kdy svému publiku představuje interpretované autory průvodním slovem.

Kromě sólové dráhy se plně věnuje i komorní hře. Pravidelně také vystupuje ve varhanním duu pro 4 ruce a 4 nohy se svým manželem, španělským varhaníkem, Carlosem Arturo Guerra Parra. Další její pravidelnou aktivitou je spolupráce v pražském cembalovém duu s Petrou Žďárskou, se kterou momentálně pracuje na dvou originálních projektech: Fandango pro dvě cembala, kastaněty a tanec ve spolupráci se španělskou umělkyní Ludovicou Mosca a Hudební Putování s Charlesem Burneyem po Evropě pro cembalo na čtyři ruce a průvodní slovo v jazyce příslušné země. V roce 2016 napsali pro tento soubor skladby čeští skladatelé Jiří Gemrot a Jan Meisl. Skladba J. Gemrota Claveciñuela byla již nahrána pro Český rozhlas.

V minulém roce premiérovala Lucie se svou kolegyní Ludovicou Mosca nový hudební projekt pro varhany a kastaněty doplněný dobovým tancem v historických kostýmech. Jsou představena díla od renesance po soudobou hudbu. V letošním roce započala novou spolupráci s významnou varhanicí Markétou Schley Reindlovou. Obě hudebnice původem Češky žijí v zahraničí. Mají za sebou čerstvé koncertní turné po Německu, kde představily svému publiku skladby pro dva klávesové nástroje a díla pro varhany na 4 ruce a 4 nohy.

Profesní dráha L. G. ŽÁKOVÉ je pravidelně sledována českými a zahraničními médii (Objektiv, Studio 6 – Moje místo, España directo, Grupo Marmor Informa – Mexiko, ad.).

Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ společně se svým manželem založila tři Varhanické školy v kraji Cuenca (Španělsko), kde vyučuje hru na varhany na nedávno zrestaurovaných historických nástrojích z 18. století (Katedrála Cuenca, Cardenete, Belmonte).