Vladimír KOPEC (SK) / úterý 30.7. 2019 v 19:00 hod.

 

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ

(1684–1742)

 

Toccata

Johann Sebastian BACH :

(1685 – 1750)

Pièce d´ Orgue, BWV 572

(Très vitement - Gravement – Lentement)

César FRANCK :

(1822 – 1890)


Prélude, Fugue et Variation, op. 18

Mikuláš SCHNEIDER-TRNAVSKÝ

(1881–1958)

 

Maestoso f-moll

Joseph BONNET

(1884–1944)

Matin provencal, op. 3, No. 2

Filippo CAPOCCI

(1840–1911)

Arioso

Alexandre GUILMANT

(1837– 1911)

Sonata No. 1 d-moll, op. 42

1.Introduction et Allegro

2. Pastorale

3. Final

 

Vladimír Kopec (*1981) vystudoval hudební pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, varhany studoval u prof. Ivana Sokola a Dr. Stanislava Šurina. V letech 2008–2010 studoval varhanní hru a kompozici na Konzervatóriu sv. Cecílie v Ŕímě u prof. Jířího Leciana, které absolvoval s vynikajícím prospěchem.

Během studií v Římě působil jako varhaník Sboru vikariátu města Vatikán a jako příležitostný varhaník v Bazilice svatého Petra během nedělních bohoslužeb a generálních audiencí papeže Benedikta XVI.

Jako lektor sa zúčastňuje varhanních kurzů, bývá členem poroty v mezinárodních soutěžích ve hře na varhany. Zajímá se o interpretaci zejména staré hudby a díla Johanna Sebastiana Bacha. V současnosti je varhaníkem v Katedrále-Bazilice sv. Emeráma v Nitře. Je ředitelem mezinárodního Katedrálního varhanního festivalu v Nitře. Jako interpret varehanního umění pravidelně účinkuje na evropských varhanních festivalech.

Komponuje díla pro sbor, varhany a orchestr. Kromě liturgických skladeb je i autorem větších kompozic jako Missa brevis g moll, kantáta Nitra, milá Nitrapro smíšený zbor a smyčcový orchestr, moteta Tu es PetrusAve verum corpus pro smíšený sbor „a cappella“ (pro papežský sbor Cappella Sistina), oratorium Misericordia pro soprán sólo, sbor a orchestr (věnované papeži Františkovi) a množství sborových a varhanních skladeb.