Svatovítské varhany

Romantické varhany v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Dne 12. května 1929 byla biskupem Antonínem Sedlákem vysvěcena dostavba pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podle návrhu B. A. Wiedermanna měly být původně do katedrály pořízeny monumentální 5ti manuálové varhany rozmístěné na několika místech, ovládané ze samostatných hracích stolů, ale také z jednoho centrálního hracího stolu. Pro hlavní varhany se počítalo s umístěním na novogotické západní kruchtě pod velkou rozetou, na ploše nad Svatováclavskou kaplí měly stát tzv. epištolní varhany, Wohlmutova kruchta byla určena pro postavení chórových varhan v dolní etáži a dalšího varhaního stroje do Gartnerovy varhanní skříně. Dómský kapelník Karel Douša si přál zadat práce Emanuelu Petrovi. Jednota pro dostavbu katedrály vypsala soutěž na stavbu těchto varhan roku 1928. Kromě této firmy se soutěže zúčastnily i firmy Jana Tučka a Josefa Mölzera z Kutné Hory. Další nabídku poslala i firma bratří Riegerů z Krnova. Ze soutěže byla pro nesplnění podmínek zadání vyloučena firma Em. Š. Petra a firma Jana Tučka. Nakonec ze soutěže vyšla vítězně firma J. Mölzera, protože podle zdůvodnění se jednalo o firmu českou, nikoliv německou, kterou byla právě firma bratří Riegerů. Oferta Mölzerovy firmy činila 1 737 700,- Kč zatím co nabídka Riegerů pouze 1 285 200 Kč . Po neshodách Karla Douši s prof. B. A. Wiedermannem byly varhany nakonec realizovány pod dohledem Antonína Jandy, dómského varhaníka, který v pražské katedrále působil od roku 1911 neuvěřitelných padesát let. Z finančních důvodů se napřed přistoupilo ke stavbě dvoumanuálových varhan na dolní etáži Wohlmutovy kruchty a během stavby byly varhany rozšířeny ještě o jeden manuál (dnes druhý). Již vyrobený hrací stůl byl odprodán do nového kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích. Za varhanami jsou ještě dnes uchovány boční skříňové výplně, kterými měl být varhanní stroj původně uzavřen z východní strany. Přidaná část se dnes nachází za hracím stolem.

Mölzerovy romantické varhany tvoří vzácnou jednotu s mobiliářem katedrály, vzniklým po její dostavbě. Dochování varhan v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha – v téměř nezměněném stavu – představuje jistý unikát. Poprvé byly varhany celkově rekonstruovány družstvem IGRA v letech 1970–1972. Nástroj fungoval do roku 1997, kdy rozsah závad dosáhl takového stavu, že bylo nutno přistoupit k pietnímu restaurování podle běžných zásad a k uvedení nástroje do původního stavu. Z výběrového řízení vyšla vítězně varhanářská firma Kánský – Brachtl z Krnova, která se ujala náročného restaurování v letech 1999–2001.

22. prosince 2000 byl nástroj požehnán pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem. Tímto byl uveden do zkušebního provozu, který vyvrcholil kolaudací 30. března 2001. Varhany mají pneumatickou výpustní trakturu, tři manuály, 58 znějících rejstříků a 4 475 píšťal. Generální restaurování financovala Správa Pražského hradu nákladem téměč 5 000 000 Kč.

 

Rejstříková dispozice

I. Manuál

63. BOURDON - 16

64. PRINCIPÁL - 8

65. OKTÁVA - 8

66. VIOLA - 8

67. ROH - 8

68. DOLCE - 8

69. FLÉTNA DUTÁ - 8

70. FLÉTNA JEMNÁ - 8

71. KRYT HRUBÝ - 8

72. TROMBA - 8

73. CLAIRON - 4

74. PRESTANT - 4

75. FLÉTNA ROURK. - 4

76. KVINTA ŠUST. - 2 2/3

77. MIXTURA - 2 2/3

 

II. Manuál

78. MIXTURA - 2 2/3

79. TERCIE - 1 3/5

80. PICOLA - 2

81. KVINTA - 2 2/3

*82. KVINTA - 5 1/3

83. FUGARA - 4

84. COPULA - 4

85. AEOLUS - 8

86. ROH. FRANC. - 8

87. DULCIANA - 8

88. PRINCIPÁL - 16

89. SALICET - 16

90. SALICIONÁL - 8

91. TIBIA - 8

92. AMABILIS - 8

93. PORTUNÁL - 8

94. KRYT DVOJITÝ - 8

*95. VIOLON - 8

96. DIAPASON - 8

 

III. Manuál

97. KVINTATON - 16

98. PRINCIPÁL (HOUSL.) - 8

99. PRINCIPÁL FLÉT. - 8

100. GAMBA - 8

101. AEOLINA - 8

102. VOIX CELEST - 8

*103. ROH LESNÍ - 8

104. KRYT JEMNÝ - 8

105. FLÉTNA SÓLOVÁ - 8

106. KLARINET - 8

107. HOBOE - 8

108. VIOLINO - 4

109. FLÉTNA TRAVERSA - 4

110. OKTÁVA - 4

111. KVINTA - 2 2/3

112. FLAGEOLET - 2

113. TERCIE - 1 3/5

 

Pedál

1. BOMBARD - 16

2. VIOLONBAS - 16

3. SUBBAS - 16

4. KRYT TICHÝ - 16

5. BAS FLÉTNOVÝ - 8

6. BAS OKTÁVOVÝ - 8

7. CELLO - 8

 

Pomocné rejtříky

8. Vypínač jazyků

9. Vypínač rejtříků

10. Vypínač 16’

11. Vypínač crescenda

12. Spojka rejstř. k VK

13. VK I

14. VK II

15. VK III

16. VK IV

17. VK V

 

Spojky

18. I/P - 8

19. II/P - 8

20. III/P - 8

21. P/P - 4

22. II/I - 8

23. II/I - 16

24. II/I - 4

25. III/I - 8

26. III/I - 16

27. III/I - 4

28. I/I - 16

29. I/I - 4

30. III/II - 8

31. III/II - 16

32. III/II - 4

33. II/II - 16

34. II/II - 4

35. III/III - 16

36. III/III - 4

37. P/III

38. Spojka generální

39. Ped. piano II

40. Ped. piano III

41. Tremolo II

42. Tremolo III

43. - 62. Neobsazeno

114. – 134. Neobsazeno

 

Žaluzie III. manuálu, rejstříkové crescendo

5 volných kombinací ve sklopkách

kolektivy - pistony F, FF, PL, TT

rozsah manuálů C-g4, rozsah pedálu C-g¹

V manuálech prostavěné spojky do c5 (73 tónů)

pozn.: pořadová čísla rejtříkových sklopek odpovídají jejich umístění na hracím stole

*rejstříky byly vráceny do původního stavu